Národní listy

, český deník založený a do roku 1894 řízený J. Grégrem; od roku 1874 list Národní strany svobodomyslné (mladočechů), po roce 1918 tiskový orgán Čs. strany národně demokratické, po roce 1934 strany Národního sjednocení a v letech 1939 – 41 Národního souručenství. Do roku 1918 byly Národní listy považovány za oficiálního mluvčího politických a hospodářských zájmů české národní buržoazie v Rakousko-Uhersku. V dubnu 1941 byly zastaveny nacisty. V Národních listech působila řada českých novinářů a spisovatelů, např. J. Neruda, V. Hálek, E. Grégr, K. Sladkovský, S. Heller, J. Holeček, K. a J. Čapkové, V. Dyk.

Související hesla