Národní muzeum

, NM – ústřední osvětová a vědecká instituce založená roku 1818 jako Vlastenecké muzeum v Čechách. Od roku 1848 České muzeum, v letech 1854 – 1919 Muzeum Království českého. Vznik byl iniciován českou patriotickou šlechtou v čele s hrabaty Sternbergy (Šternberky). Původně byl kladen důraz zejm. na historické a přírodovědné sbírky a budování knihovny. V letech 1841 – 52 byl jednatelem muzejní společnosti F. Palacký, který z muzea učinil kulturní a agitační středisko podporující české národní hnutí. Od roku 1827 byl vydáván Časopis společnosti Vlastenského Museum v Čechách, který pod změněnými názvy vychází dodnes. Ústřední budova byla postavena v letech 1885 – 90 na Václavském náměstí podle návrhu architekta J. Schulze a patří k nejvýraznějším ukázkám české novorenesanční architektury. Viz též Matice česká.

Související hesla