Národní obrození

, označení procesu národního uvědomění. Probíhalo převážně od pol. 18. stol. a bylo završeno v 19. stol. Vyplývalo z hospodářského pokroku a rozvoje svobodného podnikání, které umožnila průmyslová revoluce. Evropské obrozenské myšlení bylo ovlivněno liberálními myšlenkami a kulturou romantismu. Národní obrození je charakterizováno bojem proti zbytkům feudálních a stavovských výsad, posilováním národního uvědomění, pěstováním národní jazyka. Příslušnost k malému feudálnímu společenství (statek, panství, město) byla nahrazena identifikací s národem. Výsledkem národního obrození bylo politické uvědomění jednotlivých evropských národů, které převážně vyvrcholilo dosažením politické samostatnosti.

Související hesla