Národní přírodní rezervace

, NPR – maloplošné území jen málo ovlivněné lidskými zásahy, cenné zejm. z vědeckých hledisek. S národním až mezinárodním významem, s geobiocenózou chráněnou v celém rozsahu, tj. i s anorganickými, rostlinnými a živočišnými složkami.

Související hesla