Národní sjednocení

, československá pravicově – nacionalistická politická strana v letech 1935 – 38, vytvořená účelově před volbami v roce 1935 sloučením Československé národní demokracie, Národní ligy a Národní fronty (dohoda o sloučení byla uzavřena v říjnu roku 1934, oficiálně byla ustavena v dubnu roku 1935). Usilovala o koncentraci českého opozičního nacionálního tábora, o vytvoření silného národního státu, zjednodušení stranických poměrů apod. Volební neúspěch zvýraznil nejednotnost uskupení; v roce 1937 se opět osamostatnila Národní liga. Národní sjednocení bylo reorganizováno jako nástupce Československé národní demokracie, přijalo program „konstruktivního nacionalismu“ a poté vstoupilo do vládní koalice. V roce 1938 ostře vystupovalo proti SdP a proti kapitulaci. V listopadu roku 1938 byla strana rozpuštěna a většina členů vstoupila do Strany národní jednoty. V letech 1935 – 37 stál v čele strany K. Kramář, po jeho smrti až do zániku kolektivní vedení. Tiskové orgány Národní listy a Národní noviny.

Související hesla