Národní strana práce

, v letech1925 – 30 česká liberální politická strana, která vznikla v září 1925 odštěpením opozičního (zejm. moravského) křídla Československé národní demokracie. Opírala se zejm. o úřednictvo a tvůrčí inteligenci (K. Čapek, F. Peroutka). Ve volbách v roce 1925 se neprosadila, od roku 1926 úzce spolupracovala s Československou stranou národně socialistickou. V únoru 1930 ukončila svoji činnost a doporučila svým členům vstoupit do Československé strany národně socialistické. K předákům patřili Jaroslav Stránský a J. Herben.

Související hesla