Národní strana práce

, česká politická strana 11. 12. 1938 vytvořená z převážné části členstva zaniklé Československé sociálně demokratické strany dělnické a části členů Československé strany národně socialistické. Byla umírněnou opozicí vůči vládní Straně národní jednoty, proti jejímž autoritářským tendencím hájila principy parlamentní demokracie. Byla rozpuštěna koncem března roku 1939 na pokyn vlády. Předseda A. Hampl, první místopředseda J. Nečas, generální tajemník B. Laušman. Tiskový orgán: deník Národní práce.

Související hesla