Národní výbor československý

, orgán české domácí politiky na konci 1. světové války, který byl vytvořen 13. 7. 1918 ze zástupců českých politických stran a několika představitelů kulturních a vědeckých kruhů (32 členů). Národní výbor československý byl fakticky nejvyšším orgánem českého domácího odboje a připravoval převzetí moci v okamžiku rozpadu Rakousko-Uherska; předseda K. Kramář, místopředsedové A. Švehla a V. Klofáč, jednatel F. Soukup. Dne 28. 10. 1918 vyhlásil samostatný československý stát a vydal jeho první zákon; téhož dne přijal mezi své členy zástupce Slovenska – V. Šrobára. Ve dnech 28. 10. – 13. 11. 1918 plnil Národní výbor československý funkci nejvyššího zákonodárného a právního orgánu československého státu. 13. 11. 1918 schválil zatímní ústavu, 14. 11. 1918 byl po kooptaci dalších členů přetvořen v Revoluční národní shromáždění ČSR o 254 poslancích, které na své první schůzi zvolilo prezidentem T. G. Masaryka a jmenovalo první Kramářovu vládu.

Související hesla