Narovnání o hory a kovy

, dohoda mezi Ferdinandem I. Habsburským a českými stavy, uzavřená 30. 3. 1534. Král si vyhradil regál na drahé kovy (zlato, stříbro) a právo razit minci. Šlechtě a Pražanům ponechal právo na polovinu desátku a tzv. obecné kovy; o uhlí nebyla zmínka. Mincmistři a jiní vyšší mincovní úředníci byli prohlášeni za královské úředníky, nižší byli dosazeni vrchností. V roce 1575 byla uzavřena nová dohoda; v roce 1562 na Moravě, v roce 1577 ve Slezsku.

Související hesla