Narváez Ramón María

, španělský politik a generál; vévoda z Valencie od roku 1844. Stoupenec Isabely II., byl protivníkem generála J. B. Espartera. Od roku 1838 v době vzrůstu Esparterova vlivu a v době jeho regenství žil v emigraci, po jeho svržení v roce 1843 stál v čele umírněných (moderatos); obnovil ústavu a stal se vrchním velitelem armády. V letech 1844 – 46, 1847 – 51 a 1864 – 65 byl předsedou vlády. Zpočátku respektoval ústavu, později se pokusil o prosazení autoritativnější formy vlády. Odpor proti jeho politice vedl v roce 1868 k sesazení Isabely II.

Ottův slovník naučný: Narváez Ramón María

Narvaez don Ramon Maria, vév. Valencijský, státník španěl. (*1800 – †1868). Přidruživ se k Marii Kristině bojoval pod Esparterem v sev. armádě proti Karlistům a stal se brigádníkem (1836). Později však, když chtěl povstáním jihošpanělským přivoditi pád Esparterův a podnik se nezdařil, musil prchnouti do Francie (1841), odkudž se vrátil 1842 do Madridu a pomocí progressistův podařilo se mu zapuditi Espartera a státi se předsedou ministerstva (1844 – 46). Za svého úřadování povolal Marii Kristinu, která ho jmenovala vév. Valencijským, a nahradil demokratickou ústavu z r. 1837 reakcionářskou (1845). Po pádu svém poslán jako vyslanec do Paříže. Poznovu byl předsedou ministerstva v l. 1847 – 51. Po revoluční krisi let 1854 – 56 ještě několikráte předsedal ministerstvu (1856, 1864, 1866), posledně až do své smrti. Narvaez byl politik bez vzdělání, ale za to neohrožený, pyšný a drsný voják. Vystupováním svým připravil revoluci r. 1868 a pád král. Isabelly, jehož se nedožil.

Související hesla