Nástěnné koberce

, tapisérie – textilní závěsy ke krytí a k výzdobě stěny, tkané speciální technikou, při níž se vytváří vzor (figurální, heraldický nebo verdura) protkáváním barevným útkem na nebarevné a útkem zcela kryté osnově. Technika je známá od starověku (Egypt, předkolumbovská Amerika), vývojově souvisí s nástěnným malířstvím. V Evropě se rozvíjela zejm. v 16. – 18. stol.; významnými centry byly zejm. Brusel a Paříž. Viz též gobelín.

Související hesla