Nastie

, aktivní pohyby části rostliny, směrově nezávislé na pozici signálu; např. otevírání a zavírání květů, změny postavení listů. Nastie jsou autonomní nebo indukované, nejčastěji světlem (fotonastie), teplotou (termonastie) nebo dotykem a otřesem (seismonastie).

Související hesla