Natronová jezera

, alkalická jezera, jejichž voda obsahuje značné množství sodných solí, zejména uhličitan sodný, chlorid sodný a síran sodný. Vyskytují se např. v Mexiku, v Nevadě v USA a v Maďarsku.

Ottův slovník naučný: Natronová jezera

Natronová jezera (Vádí el natrún), skupina jezírek, roztroušených v Dolním Egyptě v údolí vzdáleném do 70 km na z. od Nilu, jež probíhá rovnoběžně s vyprahlým korytem Libyjské pouště Bahr-bilá-má, jsouc od něho odděleno písečným hřbetem, v délce 33 km a šířce 3 – 8 km. Dno tohoto údolí jest pokryto asi 10 mělkými jezírky, z nichž 2 – 3 dodávají natron, které sbírá se také v okolní planině. Hladina těchto jezer během roku značně kolísá, největší hloubky (1 – 11/2 m) dosahují v prosinci, načež jejich vody ubývá, až některá z nich úplně vysýchají. Dobývati natronu začíná se v březnu, nejlepší druh, t. zv. »bílé natro◁, sbírá se na suchu v okolí jezírek. Pravidelné karavany odvážejí natron do Terraneh na l. bř. Nílu, odkudž vyváží se buď přes Alexandrii do Evropy, buď do Káhiry. V údolí je také několik pramenů sladkovodních, u nichž udržuje se chudičká vegetace středozemní flory. Jedinými obyvateli údolí jsou koptičtí mniši čtyř pevně proti Beduinům ohrazených klášterů, které jsou zbytkem četných monastýrův a pousteven, založených zde ve století IV. po Kr. Ve 3 klášteřích jsou nevysýchající studny, které dovolují pěstování stromův a zeleniny; klášterní sbírky knih arabských a koptických byly r. 1842 zakoupeny M. Tattamem a odvezeny do Anglie, tak že zbývají tu jen knihy liturgické.

Související hesla