Naturalismus


1. filozofie koncepce považující přírodu (latinsky natura) za jediné jsoucno (popř. za jsoucno natolik základní, že všechna ostatní na něj mohou být redukována). V etice se pokouší odvodit morálku z přírodních principů, v teorii společnosti vysvětluje sociální život na základě geografického prostředí, z biologických a rasových vlastností lidí ap. Metodologický naturalismus vychází z předpokladu, že neexistuje žádná oblast, na kterou by nebylo možné aplikovat metody přírodních věd; 2. literatura umělecký směr, který vznikl ve Francii v druhé pol. 19. stol.; usiloval o co nejobjektivnější zachycení soudobé skutečnosti i s jejími ošklivými, ba odpudivými rysy. Naturalismus byl ovlivněn pozitivistickou filozofií (A. Comte), sociologií (H. Spencer) a estetikou (H. Taine) a přírodovědným učením (darwinismem). Program naturalismu formuloval a důsledně uplatňoval E. Zola, vůdce tzv. naturalistické školy, do níž patřil i G. de Maupassant. Člověk v pojetí naturalistů byl chápán pouze jako podmíněná (determinovaná) bytost, jejíž osud předurčoval vliv dědičnosti a prostředí, bez ohledu na výchovnou složku. Postavy naturalistických románů a povídek jevily rysy určité psychické nerovnováhy, živelnosti, osobnostní rozvrácenosti a pocházely vesměs z nižších společenských vrstev. Naturalistické prvky, které se objevovaly v dílech pozdějších autorů, souvisely se snahou poukázat na neušlechtilé stránky lidského života (L. Klíma Utrpení knížete Sternenhocha). V Německu naturalismus ovlivnil tvorbu G. Hauptmanna, v Itálii mu byl blízký verismus. V české literatuře patřili mezi naturalisty zejména K. M. Čapek-Chod a J. K. Šlejhar, prvky naturalismu použil V. Mrštík v románu Santa Lucia; 3. výtvarné umění a) obecný princip projevující se v různých slohových obdobích (helénismus, pozdní gotika, barokní italské a nizozemské malířství), usilující o věrné postižení skutečnosti a odmítající její idealizaci; b) směr druhé poloviny 19. stol. vycházející z realismu; zformován koncem 60. let ve Francii. Umělecky významný zejména v holandském, belgickém a německém malířství.

Související hesla