Naturální hospodářství

, systém hospodaření, ve kterém ještě neexistuje dělba práce a jednotlivé subjekty si vytvářejí veškeré statky pro uspokojování svých životních potřeb samy. V počátcích dělby práce, a tím i směny, kdy vývoj ještě nedospěl ke vzniku peněz, docházelo k přímé směně výrobků za výrobky. Tato historická forma směny bývá nazývána naturální směnou.

Související hesla