Nazaréni

, příslušníci romantického uměleckého směru z počátku 19. stol. Hnutí nazarénské vzniklo ve Vídni (J. F. Overbeck) a poté se rozšířilo zejm. v Římě. Inspirovali se uměním středověku a rané renesance, zapůsobili zejm. na umění severských národů, ale i na malířství francouzské a anglické. Na rozdíl od mladších preraffaelistů se zaměřovali zejm. na témata náboženská (katolická).

Ottův slovník naučný: Nazaréni

Nazarenové slují malíři, kteří malují výhradně nebo převážně obrazy svaté, oltářní a pod. a to ještě způsobem tuhým, ztrnulým, stylisovaným (zvaným nazarenismus), s postavami askétickými, vyhublými, vzezření až chudokrevně vysíleného a chorobného, ponejvíce úzkostlivě oděnými, a vyhýbají se silným, plným tvarům a životně zdravé pleti, užívají postav nahých nebo polonahých jen, kde jsou nevyhnutelny, jen aby ani dost málo nemohli působiti na smyslnost. Kromě středověkého uměni byzantského byli nazarenové nejvíce mezi Němci, a v té příčině v XIX. stol. vynikali hlavně Cornelius a Overbeck; z malířů českých nazarenům nejspíše blížil se Führich a do jisté doby a míry i Jenewein. FM.

Související hesla