Neapolské království

, bývalý stát v jižní Itálii, od osmého stol. nezávislé vévodství, v letech 1139 – 40 bylo dobyto Rogerem II. a do roku 1282 patřilo sicilskému království Normanů. V roce 1191 dobyl zemi Jindřich VI. Štaufský a po roce 1266 Anjouovci. Po sicilských nešporách roku 1282 Anjouovci Sicílii ztratili a Neapolské království zůstalo samostatné. Od roku 1442 pod aragonskou dynastií, v letech 1494 – 1504 dočasně francouzské. V letech 1517 – 1713 bylo pod panstvím španělských a 1713 – 35 rakouských Habsburků. Od roku 1735 součástí Království obojí Sicílie, v roce 1799 vyhlášena parthenopská republika, která byla v roce 1806 dobyta Napoleonem I.; králem se stal Josef Bonaparte, v roce 1808 byl vystřídán Joachimem Muratem. Od roku 1816 v obnoveném Království obojí Sicílie. V roce 1861 bylo Neapolské království připojeno k Itálii.

Související hesla