Nečas Jaromír

, český sociálně demokratický politik a publicista. Od roku 1920 odborový rada Kanceláře prezidenta republiky (znalec poměrů Podkarpatské Rusi). V letech 1935 – 38 byl ministrem sociální péče (prosazoval její modernizaci) a současně zástupce ČSR v Mezinárodním úřadu práce v Ženevě. V letech 1938 – 39 první místopředseda Národní strany práce. 1939 – 40 se souhlasem odboje předseda Nejvyššího cenového úřadu, současně činný v domácím odboji (Politické ústředí). 1940 odešel do exilu; 1940 – 41 státní ministr, 1941 – 42 ministr pro hospodářskou obnovu československé exilové vlády v Londýně. V roce 1942 ze zdravotních důvodů rezignoval; zemřel ve Velké Británii.

Související hesla