Nedelkovski Kole

, makedonský básník; jeden ze zakladatelů novodobé makedonské poezie. Formou a výrazovými prostředky vycházel především z lidové slovesnosti. Autor sociálně laděných sbírek (Molskavici – Blesky, Peš po svetot – Pěšky světem, výbor Stichovi – Verše).

Související hesla