Negace

, zápor, popírání; záporný výrok. Logická operace, která z daného výroku s určitou pravdivostní hodnotou vytváří výrok s opačnou pravdivostní hodnotou, např. pomocí obratu „není pravda, že… “ (např. negací výroku „všechny židle v místnosti jsou obsazené" je výrok „není pravda, že všechny židle v místnosti jsou obsazené" nebo „alespoň jedna židle v místnosti je volná"). Oba výroky nemohou platit najednou a jeden z nich platí vždy. Tuto představu vyjadřuje princip sporu a princip vyloučení třetího. Hegelova filozofie pojem negace rozšiřuje a nachází ji v podobě střetání protikladů i v dějinách a v přírodě. Negování negace je pak základním principem vývoje a dění: nové vzniká negací starého. Viz též spojky logické, zápor.

Ottův slovník naučný: Negace

Negace (z lat. negatio), zápor, jakožto protiva kladu.

Související hesla