Německá křesťanskosociální strana lidová

, německy Deutsche christlichsoziale Volkspartei – německá katolická strana v ČSR (Československá republika) v letech 1919 – 38; jedna z aktivistických demokratických stran (vyslovila se pro demokratickou republiku a pro německé národnostní požadavky v ČSR). Vycházela z programu rakouských křesťanských sociálů. V letech 1926 – 29 a 1936 – 38 byla zastoupena v československé vládě. V březnu 1938 se pod tlakem henleinovců rozpadla a ve své většině splynula s SdP. Hlavní představitelé: R. Mayr-Harting, K. Hilgenreiner, E. Zajíček. Tiskový orgán: Deutsche Presse.

Související hesla