Němý film

, film bez zvukové složky; vznikl koncem 19. stol., od roku 1930 je vystřídán zvukovým filmem. Němé filmy byly promítány s hudebním doprovodem (orchestr, klavírista, gramofon) a s nápisy, které podávaly heslovité informace o ději nebo situaci tam, kde se obrazem vyjádřit nedaly. V éře němého filmu vznikala významná umělecká díla režisérů, např. Ch. S. Chaplina, D. W. Griffitha, S. M. Ejzenštejna.

Související hesla