Neogén

, stratigrafický útvar třetihor (23 – 1,8 mil. let) mezi paleogénem a čtvrtohorami. Člení se na miocén a pliocén. Viz též chronostratigrafie.

Ottův slovník naučný: Neogén

Neogén jest mladší období třetihorního útvaru, které v sobě chová na zpodu miocén a hořeji pliocén.

Související hesla