Neoliberalismus

, libertarianismus – politický a hospodářský liberalismus 20. stol., který kriticky reaguje na sociální liberalismus a vrací se k původním hodnotám liberalismu (zejména požadavek laissez-faire). Významní představitelé: M. Friedman, F. A. von Hayek.

Související hesla