Neoterikové

, řecky poiétai neóteroi (novější básníci) – Ciceronovo ironizující označení pro římské básníky (G. Valerius Catullus, C. Licinius Calvus, C. Helvius Cinna, P. Valerius Cato), kteří v pol. 1. stol. př. n. l. stáli v opozici k tradičnímu pojetí poezie a inspirovali se soudobými řeckými vzory. Tento termín se vžil pro označení celé básnické školy.

Související hesla