Neovitalismus

, novodobý vitalismus v biologickém myšlení a přírodní filozofii.

Související hesla