Nerostopis

viz mineralogie

Ottův slovník naučný: Nerostopis

Nerostopis v. Mineralogie.