Neumann Stanislav Kostka

, český básník, publicista, prozaik, literární a výtvarný kritik; otec herce Stanislava Neumanna. Byl redaktorem mnoha novin a časopisů (Moderní revue, Červen, Lidové noviny, Levá fronta aj.). V rané tvorbě byl ovlivněn dekadentním symbolismem (básnické sbírky Jsem apoštol nového žití, Satanova sláva mezi námi) a anarchismem (vydával kulturní a politickou revui českého anarchismu Nový kult). Vrcholné období jeho básnické tvorby představují verše psané v duchu vitalismu (Kniha lesů, vod a strání) a civilismu (Nové zpěvy). V meziválečném období psal agitační a bojovnou poezii (Rudé zpěvy) a filozoficky laděné sbírky, namířené proti fašismu (Srdce a mračna, Sonáta horizontálního života). Ve sbírce Bezedný rok vyjádřil obavy o osud národa v době ohrožení německým fašismem a do sbírky Zamořená léta shrnul verše z let okupace. Psal také intimní lyriku (Láska). Kromě románu Zlatý oblak má jeho próza charakter publicistický (fejetony S městem za zády, komunistický pamflet Anti-Gide) a popularizační (Dějiny lásky, Dějiny ženy, Francouzská revoluce).

Ottův slovník naučný: Neumann Stanislav Kostka

Neumann Stanislav K., spisovatel čes. (* 5. čna 1875 v Praze). Navštěvovav gymnasium a českoslov. obchod. akad. v Praze, věnoval se žurnalistice. Své účastenství při hnutí »Omladiny« odpykal patnáctiměsíčním žalářem na Borech u Plzně. Napsal básně: Nemesis bonorum custos (Praha, 1895); Jsem Apoštol nového žití (t., 1896); Almanach secesse (t., 1896); Apostrofy hrdé a vášnivé (t., 1896); Satanova sláva mezi námi (t., 1897). Od r. 1897 vydává anarchistický sborník »Nový kult« a »Knihovnu Nového kultų, překládá z Pierra Louijse (Afrodita), Ch. Baudelaira (Výbor malých básní v prose), Paula Adama, Jeana Gravea; přispíval do »Nivy«, »Vesny«, »Mod. Revue«, »Vol. Směrů«, »Rozhledův« a j. Redigoval též Kalendář neodvislého dělnictva na r. 1900 (konfiskován).

Související hesla