Neustrie

, historické území v severozápadní Francii. V době Franské říše sloužilo jako úděl pro královské syny.

Ottův slovník naučný: Neustrie

Neustrie (Neustria, Francia occidentalis), západní čásť říše Francké, ležící mezi ústím Šeldy a Loirou, ohraničená na vých. Austrasií, na jihu Aquitanií. Jméno vyskytuje se nejprve v VI stol. a bylo původně jen geografickým označením bez politického významu; brzy však stala se Neustrie jednou z dílných říší Merovejských a byla v VII. a VIII. stol. samostatným celkem se zvláštní administrací. Hlavní města její byla Paříž, Tours, Orléans a Soissons. V době Karlovické nepřihlížely však rodinné rozdíly ke starším hranicím, a tak pozbyla Neustrie opět politického významu a název stal se neurčitým; brzy užíváno ho pro celou západní Francii protivou k říši Východofrancké, brzy zase (od X. stol.) jen pro vévodství Normandii.

Související hesla