Nezávislá labouristická strana

, anglicky Independent Labour Party – britská politická strana. Byla založena v roce 1893 v Bradfordu. V roce 1900 se účastnila založení Výboru pro dělnické zastoupení a až do 30. let byla v koalici s Labouristickou stranou, kdy se pro ni stala nepřijatelnou kvůli svému prokomunistickému zaměření. Po druhé světové válce ztratila své postavení; od roku 1947 není zastoupena v parlamentu.

Související hesla