Nikopol’

, město na Ukrajině u Kachovské vodní nádrže na řece Dnipro; 159 000 obyavtel (1991). Světově významná ložiska kvalitních rud manganu (těží se od 1886). Hutnický a strojírenský průmysl. – Založeno 1630.

Ottův slovník naučný: Nikopol’

Nikopol, rusky Nikopol, město v rus. gub. a újezdě jekatěrinoslavském při ústí ř. Certomlyka do Dněpru, má 10.100 obyv. (1892), mezi nimi mnoho židův a mennonitů, 2 kostely, 2 synagogy, 3 školy, 14 průmysl. závodů s výrobou do 1/4 mill. rub., značnou dopravu dříví a obilí, přístav a loděnici, přívoz přes Dněpr a 4 výr. trhy. Obyvatelé odcházejí za prací do všech téměř přístavů dněperských. Na místě Nikopole na t. zv. Nikitinom rohu byla zaporožská síč zbořená r. 1709 pro účastenství ve vzpouře Mazepově, r. 1774 byla zde osada Nikitino, učiněná r. 1782 ujezd. městem, v němž r. 1834 zřízen cech svobodných námořníků, kteří za pětiletou službu v černomořském lodstvu osvobozeni od povinnosti nevolnické a vojenské a jichž počítalo se r. 1860: 14.584. Po zrušení nevolnictví dostala Nikopol zjednodušené zřízení městské. Tšr.

Související hesla