Nil

, arabsky Bahr al-Nílu – řeka v severovýchodní Africe; délka 6 671 km, plocha povodí 2,3 mil. km2, průměrný průtok v Káhiře 1 600 m3/s. Nejdelší řeka v Africe (druhá na světě). Pramení jako Kagera na území Rwandy a Burundi. Po průtoku jezerem Ukerewe (Viktoriino jezero) nese název Viktoriin Nil, tvoří vodopády Kabalega, protéká jezerem Kyoga, odvodňuje jezera Rutanzige (Edvardovo jezero) a Albertovo jezero. Pod ním nese název Albertův Nil, v Súdánu Bahr al-Jabal, od soutoku se Sobatem Bahr al-Abyad (Bílý Nil), od soutoku s Bahr al-Azrak (Modrý Nil) v Chartúmu nese název Nil. Protéká Asuánskou vodní nádrží, kde ztrácí 40 % své vodnosti (výpar, odběr vody na zavlažování). Ústí deltou v Egyptě do Středozemního moře. Podél Nilu je pás intenzívního zemědělství (široký 2 – 20 km, je výrazně oddělen od okolní pouště). Nil je důležitou dopravní tepnou; je splavný nesouvisle v délce asi 3 000 km. Na dolním toku jsou četné staroegyptské památky (Abú Simbel, Edfú, Luxor-Karnak, Údolí králů aj.).

Související hesla