Njája

, jeden ze šesti klasických systémů starověké indické filozofie (viz též hinduismus), zabývající se logikou a teorií poznání. Vrcholu dosáhla v 10. stol. V 11. stol. byla založena v Bengálsku tzv. nová njája (navja-njája), soustřeďující se na oblast formální logiky. V oblasti ontologie byla njája blízká filozofii vaišéšiky, s níž se v mnoha ohledech doplňovala.

Související hesla