Njájasútra

, traktát školy njája, který říká, že poznání vede k napravení nepravdivých poznatků a tím k odstranění utrpení a zla.