Nobilitas participata

, zprostředkované šlechtictví (např. sňatkem).