Noneto

, hudební soubor devíti hudebníků (např. ustáleno obsazení flétna, hoboj, klarinet, fagot, horna, housle, viola, violoncello a kontrabas).

Ottův slovník naučný: Noneto

Nonetto (ital.), hudební skladba pro devatero nástrojů

Související hesla