Nonkonformita

, chování, které je odlišné od norem a cílů dané společnosti či skupiny lidí; nepřizpůsobivost.

Související hesla