Normalizace


1. a) plánovité usměrnění a dočasné ustálení vztahů a forem v opakující se společenské činnosti podle jednotlivých pravidel vzájemně smluvených a stanovených určitým orgánem; b) období zmrazení demokratizačního procesu v Československu a postupné likvidace většiny jeho výsledků; proces obnovy prosovětského režimu od srpna 1968 do května 1971, kdy proběhl XIV. sjezd KSČ (oficiální slovník užíval od jara 1969 termín konsolidace). Pojmem normalizace bývá rovněž označováno období od srpna 1968, respektive od dubna 1969 do listopadu 1989, kdy šlo o systémovou obnovu pomocí hrozeb, tlaků, nabídek různých výhod, soustavného zpochybňování a očerňování jinak smýšlejících lidí, manipulací s fakty i hodnotami, individuální i sociální korupcí. Současně to bylo období neutěšeného ekonomického vývoje, devastace životního prostředí, úpadku pracovní morálky, respektive morálky vůbec;
2. technika stanovení norem o jednotných rozměrech, tvarech a jakostech (viz též Česká soustava norem).

Související hesla