Noumen

, z latinského noein - myslet; noumenon – původně to, co je poznatelné pouze rozumem (na rozdíl od fenoménu poznatelného pouze smysly). V Kantově filozofii je noumen (věc o sobě) nepřístupná naší zkušenosti. Viz též inteligibilní.

Ottův slovník naučný: Noumen

Noúmenon (řec.), věc domyslná, domysl, proti fenoménu, jako zjevu ve zkušenosti danému. Kant zove tak věc o sobě, poněvadž se jí můžeme domysliti, ač nijak ji nesmíme určovati kategoriemi neb formami názoru.

Související hesla