Nová věcnost

, malířský směr vzniklý kolem roku 1924 v Německu; je zaměřen proti expresionismu. Zdůrazňuje skutečnost věcí v trojrozměrném prostoru, zkoumá jejich základní tvary a barvy i jejich postavení v přírodě a ve světě člověka. Do značné míry působí až magicky; v tomto smyslu je nová věcnost určitou analogií k francouzskému surrealismu (někdy je nazývána magický realismus).

Související hesla