Nováček Radim

, český mineralog, docent Univerzity Karlovy v Praze. Zdokonalil mikrochemické metody analýzy nerostů, provedl revizi jáchymovských uranových minerálů, zabýval se mineralogií pegmatitů. Spolu s K. Tučkem je autorem příručky Naše nerosty, jejich sběr a určování. Účastnil se protinacistického odboje (zahynul v Mauthausenu). Nazvány po něm vzácné uranové minerály nováčekit a metanováčekit.

Související hesla