Novelizace

, nové vydání, nová úprava, obnovení; právo obnovení zákona.

Související hesla