Novohegelovství

, široký a různorodý filozofický proud z konce 19. a první pol. 20. stol., vycházející z Hegelova učení a ovlivněný moderními směry (personalismem, existencialismem aj.). Hlavní představitelé: F. H. Bradley, B. Bosanquet , J. Royce, J. E. McTaggart, B. Croce, G. Gentile, J. Hyppolite, A. Kojeve a další.

Související hesla