Novomoskovsk

, město ležící v Rusku jižně od Moskvy; 143 000 obyvatel (1995). Průmysl chemický, strojírenský. V okolí těžba hnědého uhlí. Tepelná elektrárna. – Novomoskovsk byl založen v roce 1930, do roku 1934 nesl název Bobriki, v letech 1934 – 61 Stalinogorsk.

Ottův slovník naučný: Novomoskovsk

Novomoskovsk, újezdní město ruské v gub. jekatěrinoslavské, při dněprovské pobočce Samaře, má 12.862 obyv. (1897), 3 kostely, synagogu a židov. modlitebny; ženské progymnasium; řemeslnickou školu, nemocnice, špitál; parní mlýny, pivovar, koželužny; obchod s obilím a dobytkem.Novomoskovský újezd má na 6531 km2 265.743 obyv. Pp.

Související hesla