Novoslovanství

, neoslavismus – politická koncepce z počátku 20. stol. požadující hospodářskou a kulturní spolupráci na základě rovnoprávnosti jednotlivých slovanských národů. V pozadí byla snaha postavit hráz pangermanismu; nepřekonatelným problémem však zůstal poměr Ruska k Polsku a situace balkánských Slovanů. Všeslovanská jednota, proklamovaná na slovanském sjezdu v Praze 1908 a v Sofii 1910, zůstala jen teorií. Anexe Bosny a Hercegoviny Rakouskem (1908) urychlila přeměnu novoslovanství v „neoaustroslavismus“, demonstrovaný vznikem volného sdružení slovanských poslanců říšské rady Slovanská jednota 17. 2. 1909 (bez Poláků a části Ukrajinců), které se v létě 1910 rozpadlo. V Čechách byl tvůrcem novoslovanství K. Kramář.

Související hesla