Nový román

, prozaický žánr charakterizující od první pol. 50. let 20. stol. románovou tvorbu několika francouzských spisovatelů (N. Sarrautová, A. Robbe-Grillet, M. Butor aj.). Spisovatelé se rozešli s prostředky a postupy realistického románu 19. stol. a soustředili se na detailní popis předmětů a jevů všedního života a na zachycení subjektivních reakcí na tyto podněty. Vypravěč a konkrétní hrdinové byli nahrazeni blíže neurčenými a vzájemně se prolínajícími postavami, jež se pohybují ve spleti složitých vztahů ve světě připomínajícím nekonečný labyrint.

Související hesla