Občanské soudní řízení

, postup soudů a dalších subjektů, jehož cílem je spravedlivá ochrana porušených nebo ohrožených práv a oprávněných zájmů fyzických a právnických osob ve věcech občanskoprávních, obchodních, pracovních, rodinných a družstevních. V občanském soudním řízení soudy rozhodují spory a jiné právní věci (tzv. nalézací řízení), provádějí výkon rozhodnutí (tzv. vykonávací či exekuční řízení) a zaměřují svou činnost k tomu, aby nedocházelo k porušování práv a právem chráněných zájmů (preventivní činnost).

Související hesla