Obec

, sídelní jednotka tvořená obvykle jedním či několika katastrálními územími (administrativní obec). Má vlastní samosprávné orgány (místní či městský úřad) a pravomoc rozhodovat o místních záležitostech. Podle velikosti a dalších kritérií se obce dělí na vesnice a města.

Související hesla