Obec křesťanů

, náboženské společenství s křesťanským základem, jež se formovalo ve 20. letech 20. stol. v Německu vlivem antropozofie na skupinu evangelických duchovních.