Obecně závazná vyhláška

, obecní vyhláška – obecně závazný předpis obce vydávaný v oblasti samostatné nebo přenesené působnosti obce; musí být v souladu se zákony státu a s obecně závaznými právními předpisy vydanými ústředními orgány státní správy k jejich provedení. Podmínkou platnosti obecně závazné vyhlášky je vyhlášení na úřední desce obecního úřadu.

Související hesla